Izolacja termiczna rur pianką PUR

Izolację termiczną rur centralnego ogrzewania i wody najczęściej wykonuje się po to, aby zminimalizować straty ciepła. Istnieją różne metody termoizolacji, a jedną z najskuteczniejszych jest zastosowanie pianki poliuretanowej PUR. Materiał ten wytwarza się z odpowiednich składników, a następnie nanosi przy użyciu specjalnego agregatu. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga dobrej znajomości technologii wytwarzania piany, a także posiadania specjalistycznego wyposażenia.

Ocieplenie rur centralnego ogrzewania, ciepłej wody i wielu innych

W warunkach technicznych dotyczących budynków, znaleźć można zapis na temat obowiązku eliminowania strat ciepła w przepływającej wodzie ciepłej użytkowej, w przewodach cyrkulujących, zasilających i powrotnych instalacji c.o. oraz przewodach ogrzewania powietrza. O konieczności zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej rur ciepłej wody i centralnego ogrzewania decydują różne czynniki. Dotyczy to nie tylko ochrony przed utratą ciepła, ale też uszkodzeniami mechanicznymi – wynikającymi np. z tarcia wody o przegrody w wyniku zmian temperatury. W przypadku rur podsadzkowych, nie bez znaczenia pozostaje konieczność ograniczenia stat ciepła przesyłowego. Zjawisko to może bowiem prowadzić do zmian temperatury czynników, które dostarczane są do odbiorników ciepła. Odpowiednia izolacja termiczna rur chroni także przed wykraplaniem się pary wodnej na powierzchni rur, co może mieć miejsce podczas przepływu wody zimnej. W ten sposób da się też zapobiec kondensacji pary wodnej oraz powstawaniu pleśni czy grzybów. W przypadku instalacji zewnętrznych, nie bez znaczenia pozostaje możliwość zabezpieczenia przed zamarzaniem wody oraz związanym z tym zatrzymaniem przepływu.

Najlepszy materiał do izolacji rur

Do zabezpieczania rur stosuje się specjalną otulinę izolacyjną, która może posiadać różną budowę, strukturę oraz rozmiary. Przy wyborze należy kierować się przede wszystkim materiałem, jaki wykorzystano do stworzenia takiego termoizolatora. Najczęściej wykonuje się je z materiałów o dużej porowatości, jak chociażby wełna szklana lub mineralna, styropian, kauczuk lub specjalna pianka poliuretanowa. To ostatnie rozwiązanie bardzo powszechnie wykorzystuje się do izolacji rurociągów centralnego ogrzewana i centralnej wody użytkowej. Otulina wykonana z pianki PUR wykazuje odporność na temperatury w przedziale od -50 do +135 stopni Celsjusza, a także zapewnia niski współczynnik przenikania ciepła. Zalety termoizolatora z pianki poliuretanowej wynikają ze specyficznych właściwości tego materiału, który jest bardzo sztywny i efektywnie chroni rury przed uszkodzeniami. Nie bez znaczenia pozostaje wysoki stopnień oporności na różnego rodzaju środki chemiczne.

Pianka poliuretanowa PUR jako otulina izolacyjna rur c.o. i c.w.u.

Wyróżnić można dwa rodzaje pianki poliuretanowej układanej natryskowo – zamkniętokomórkową oraz otwartokomórkową. Pierwszy z tych materiałów w aż 90 proc. zbudowany jest z mikroskopijnych, zamkniętych pęcherzyków. Pianka zamkniętokomórkowa posiada właściwości zbliżone do polistyrenu XPS, przez co może być stosowana w podobnych miejscach co płyty poliuretanowe czy tradycyjny styropian. Materiał ten jest bardzo lekki, a przy tym wyróżnia się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną. Wykazują wysoką odporność na wodę, ale nie jest paroprzepuszczalny. Po wyschnięciu, pianka zamkniętokomórkowa staje się sztywna i twarda, co zwiększa jej podatność na naprężenia. Pianka PUR otwartkomórkowa posiada natomiast strukturę zbliżoną do gąbki. Materiał ten cechuje się nieco niższą, ale również dobrą izolacyjnością termiczną. Do jego zalet należy niezwykła lekkość, zwłaszcza w porównaniu z innymi wypełniaczami. Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa jest też paroprzepuszczalna, dzięki czemu może zastąpić celulozę, wełnę drzewną czy wełnę mineralną.

Izolacja termiczna rur pianką PUR

Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej PUR może bardzo skutecznie chronić rury przed ucieczką ciepła, a także zabezpieczyć je przed kontaktem z podłożem oraz uszkodzeniem tynku. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość zniwelowania hałasu związanego z działaniem instalacji, ze względu na dobrą izolacyjność akustyczną tego materiału. Izolacja termiczna z pianki PUR zwiększa tym samym zarówno komfort użytkowania, jak i bezpieczeństwo. Istotną kwestią pozostaje także opłacalność. Skuteczna izolacyjność termiczna pianki poliuretanowej pozwala zaoszczędzić od 30 do nawet 50 proc. kosztów związanych z ogrzewaniem, co w przypadku wieloletniej eksploatacji budynku staje się wyjątkowo opłacalną inwestycją.