Parametry techniczne

Dzieki swoim właściwościom, oferowane przez nasza firme pianki izolacyjne PUR są nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych materiałów używanych w budownictwie. Pianki PUR:

 • posiada kilkunastokrotnie wyższy opór cieplny niż: styropian, wełna mineralna, korek, płyta pilśniowa, drewno, gazobeton czy cegła.
 • piana nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna
 • nie wymaga akcesoriów do montażu
 • z upływem czasu nie obwiesza się
 • nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest łatwopalna jak styropian
 • nie posiada narażonych na przeciekanie szczelin na łaczeniach

Pianki PUR wykazują najlepsze parametry użytkowe wśród materiałów termoizolacyjnych ( λ 0,022 – 0,037W/(m-K)). A dzieki bezspoinowemu nanoszeniu,  by osiagnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, mozna zastosowac mniejszą w porównaniu z innymi izolatorami grubość poliuretanu.

 

Zastosowanie pianki PUR jako powłoki ochronnej gwarantuje:

 • odpornosść na czynniki biologiczne
  (miedzy innymi grzyby, pleśń, insekty i gryzonie)
 • odpornosc na czynniki chemiczne
 • wysoka wodoodporność
 • doskonała ochrona przed korozją
 • bardzo dobra izolacja akustyczna
 • pewne zabezpieczenie przed tzw. punktem rosy, niezależnie od pory roku

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Otwarto komórkowej:

 • Gęstość pozorna [kg/m3] ∼10 +- 20 %
 • Przewodnictwo cieplne λ 0,037-0,038 [W/mK]
 • Nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu Wp≤0,85 [kg/m2]
 • Zawartość komórek otwartych [%] min. 90 PN -ISO 4590
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E PN-EN 13501-1+A1:2010 dla pianki bez okładzin.
 • Klasyfikacja w zakresie zdolności samogaśnięcia: samogasnący PN 88/C-89297
 • Przepuszczalność pary wodnej MU3 PN-EN 12086:2001

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Zamknięto komórkowej:

 • Gęstość pozorna [kg/m3] 37 +- 10 %
 • Przewodnictwo cieplne λ 0,022 [W/mK]
 • Nasiąkliwość wodą po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu ≤ 0,2 [%, v/v] PN-EN 12087:2000
 • Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp. + 70oC i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:
 • długości i szerokości ≤ 5%
 • grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) ≤ 4%
 • Zawartość komórek zamkniętych [%] min. 90 PN -ISO 4590
 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2007
 • Klasyfikacja w zakresie zdolności samogaśnięcia: samogasnący PN-88/C-89297
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ μ ] 30 +- 10 PN-EN 12086:2001