Parametry techniczne

Dzieki swoim właściwościom, oferowane przez nasza firme pianki izolacyjne PUR są nowoczesną i przede wszystkim bezpieczną alternatywą dla tradycyjnych materiałów używanych w budownictwie. Pianki PUR:
ˇ posiada kilkunastokrotnie wyższy opór cieplny niż: styropian, wełna mineralna, korek, płyta pilśniowa, drewno, gazobeton czy cegła.
ˇ piana nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna
ˇ nie wymaga akcesoriów do montażu
ˇ z upływem czasu nie obwiesza się
ˇ nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest łatwopalna jak styropian
ˇ nie posiada narażonych na przeciekanie szczelin na łaczeniach
Pianki PUR wykazują najlepsze parametry użytkowe wśród materiałów termoizolacyjnych ( λ 0,022 - 0,037W/(m-K)). A dzieki bezspoinowemu nanoszeniu,  by osiagnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, mozna zastosowac mniejszą w porównaniu z innymi izolatorami grubość poliuretanu.grubosc_warstw

Zastosowanie pianki PUR jako powłoki ochronnej gwarantuje:
ˇ odpornosść na czynniki biologiczne
(miedzy innymi grzyby, pleśń, insekty i gryzonie)
ˇ odpornosc na czynniki chemiczne
ˇ wysoka wodoodporność
ˇ doskonała ochrona przed korozją
ˇ bardzo dobra izolacja akustyczna
ˇ pewne zabezpieczenie przed tzw. punktem rosy, niezależnie od pory roku

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Otwarto komórkowej:
- Gęstość pozorna [kg/m3] ∼10 +- 20 %
- Przewodnictwo cieplne λ 0,037-0,038 [W/mK] - Nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu Wp≤0,85 [kg/m2] - Zawartość komórek otwartych [%] min. 90 PN -ISO 4590
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E PN-EN 13501-1+A1:2010 dla pianki bez okładzin.
- Klasyfikacja w zakresie zdolności samogaśnięcia: samogasnący PN 88/C-89297
- Przepuszczalność pary wodnej MU3 PN-EN 12086:2001

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI Zamknięto komórkowej:
- Gęstość pozorna [kg/m3] 37 +- 10 %
- Przewodnictwo cieplne λ 0,022 [W/mK] - Nasiąkliwość wodą po 28 dniach przy całkowitym zanurzeniu ≤ 0,2 [%, v/v] PN-EN 12087:2000
- Zmiana wymiarów liniowych, %, po 48 h w temp. + 70oC i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:
- długości i szerokości ≤ 5%
- grubości (kierunek wzrostu pianki w formie) ≤ 4%
- Zawartość komórek zamkniętych [%] min. 90 PN -ISO 4590
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Klasa E reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2007
- Klasyfikacja w zakresie zdolności samogaśnięcia: samogasnący PN-88/C-89297
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [ μ ] 30 +- 10 PN-EN 12086:2001