Czy pianka poliuretanowa jest palna?

Pianka poliuretanowa niewątpliwie jest produktem, którego stosowanie jeszcze niekiedy wywołuje wątpliwości. Nowościom na rynku zawsze towarzyszy niepokój, wynikający z braku wiedzy na temat tego, jak dany produkt sprawdzi się podczas użytkowania. To samo możemy zaobserwować w przypadku pianki PUR. Niewątpliwie jest ona skuteczna i wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami cieplnymi. Niemniej jednak istotna wątpliwość dotyczy tego, jak produkt ten zachowuje się w przypadku kontaktu z ogniem. Innymi słowy – jaki jest stopień bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie termoizolowanym pianką PUR?

Pianka PUR sprzyja czy szkodzi w trakcie pożaru?

Nie należy mieć obaw, wynikających ze związku pomiędzy zastosowaniem pianki PUR, a przyspieszeniem rozprzestrzeniania się ognia. Każda technologia jest doskonalsza od swoich poprzedników oraz jest poddawana szeregowi różnorakich testów i badań. Dotyczy to również pianek PUR. Współczesne produkty znacznie różnią się od swoich pierwszych generacji. Dziś bez problemu można znaleźć funkcjonalny na co dzień produkt, a jednocześnie samogasnący i bezpieczny.

Warto podkreślić, że nigdy nie będzie on stanowił zagrożenia w przypadku zapłonu w budynku. Niewątpliwie, przed przystąpieniem do prac izolacyjnych, należy nie tylko dokładnie sprawdzić jakość oraz kondycję przewodów elektrycznych, lecz także sposób odpowiedniego zabezpieczenia kominów spalinowych. Źródeł zagrożenia pożarowego w obiekcie może być wiele. Skądinąd nie jest nim pianka poliuretanowa sama w sobie.

Klasy palności pianki poliuretanowej

Generalnie istnieją dwie klasy palności pianki poliuretanowej: klasa E i klasa F. Dokonując pobieżnej analizy można pokusić się o stwierdzenie, że parametry te są stosunkowo słabe. Niemniej jednak, gdy porówna się inne elementy składowe obiektu (na przykład papę dachową czy styropian) okaże się, że wskaźniki odporności ogniowej pianki PUR wcale nie prezentują się tak źle. Ponadto warto podkreślić, że pianka PUR zawsze stanowi tylko jeden z elementów składowych każdej z przegród w obiektach.

Całościowe parametry ekranów, w których zastosowano piankę poliuretanową są dobre. Lepszym potwierdzeniem tezy, że jest ona produktem bezpiecznym do stosowania w obiektach jednorodzinnych jest fakt coraz powszechniejszego stosowania pianki poliuretanowej podczas ocieplania budynków użyteczności publicznej. W tym przypadku bynajmniej nie chodzi o wielkość wspomnianych obiektów, lecz o okoliczność przestrzegania bardziej restrykcyjnych przepisów przeciwpożarowych. Jest to naoczny przykład najwyższego stopnia bezpieczeństwa stosowania danego produktu.

Odkształcanie pianki wskutek działania ognia

Warto podkreślić, że omawiany produkt odznacza się termoutwardzalnością.

W praktyce oznacza to, że w przypadku oddziaływania bardzo wysokiej temperatury pianka poliuretanowa nie odkształci się i nie wróci do swojej pierwotnej formy, czyli do substancji ciekłej. Ponadto, w przypadku zastosowania odpowiedniej jakości pianki PUR, produkt ten nie roztopi się. Gdy nastąpi ryzyko wystąpienia pożaru o dużym zasięgu, zewnętrzna warstwa izolacji natryskowej ulegnie zwęgleniu.

Co więcej, w razie rozprzestrzeniania się ognia jest to nawet okoliczność sprzyjająca, ponieważ zwęglona warstwa pianki uniemożliwi dalszy ruch płomieni. W celu lepszego zobrazowania faktu, że pianka poliuretanowa jest produktem o wysokich walorach, warto wspomnieć o jej szerokim zastosowaniu podczas ocieplania poddasza. Jest to wówczas jedna z warstw służących do izolacji tej części budynku bądź innej przegrody. Do wykończenia używa się wtenczas płyty gipsowo-kartonowej. W klasyfikacji taka przegroda jest określana jako: niekapiąca, samogasnąca oraz niezapalna. Podkreśla to, że omawiany produkt nie tylko doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu obiektu, lecz także zdaje egzamin w sytuacjach zwiększonego ryzyka.

Zobacz również: Jaką grubość pianki PUR zastosować przy ocieplaniu poddasza?

Współczesna technologia budowania i wykańczania obiektów jednorodzinnych, czy też użyteczności publicznej, jest obecnie na tyle rozwinięta, że w stosunkowo szybki sposób można stworzyć trwały i bezpieczny obiekt pod względem pożarowym. Należy wszakże mieć na uwadze, że dla długotrwałego użytkowania obiektu z izolacjami natryskowymi kluczowym jest odpowiedni sposób przygotowania powierzchni pod aplikację produktu. Różnorodność dostępnych na rynku materiałów jest na tyle duża, że daje możliwość jego łatwego dostosowania do konkretnych potrzeb.

Reasumując, pianka poliuretanowa nie stanowi zagrożenia pożarowego dla obiektu, a wręcz przeciwnie – doskonale zapewnia odpowiedni poziom jego izolacji.

 

____________________________________________________________________
Zdjęcie wyróżniające pochodzi z filmu w serwisie YouTube.com