Celuloza do ocieplenia dachu. Jak ocieplać poddasze celulozą?

Ocieplenie poddasza celulozą z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nie wszyscy jednak mają świadomość w jaki sposób powinno się ją wykonać.

Celuloza do ocieplenia dachu: rodzaje i właściwości

Warto mieć świadomość, że obecnie na polskim rynku dostępnych jest kilka rodzajów celulozy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że celuloza jest materiałem pozyskiwanym z makulatury. Ponadto do jego produkcji nie jest potrzeba zużywać dużo energii. Materiał jest zatem zupełnie nieszkodliwy dla środowiska. W celu uzyskania granulatu, papier gazetowy musi być nie tylko rwany, ale również rozdrabniany do momentu osiągnięcia postaci włókien celulozowych. Ponadto, by materiał uzyskał właściwą odporność na wilgoć i ogień konieczne jest nasączenie go właściwymi związkami chemicznymi. Oczywiście niezbędne będą dodatki chemiczne, jednak w zależności od producenta mogą się od siebie różnić.

W zdecydowanej większości przypadków impregnuje się celulozę związkami boru jednak w bardzo bezpiecznych stężeniach dla zdrowia. Ponadto na świecie wykorzystywane są materiały impregnowane solami amoniowymi. Trzeba koniecznie podkreślić, że związki boru uważa się za zdecydowanie bardziej korzystne. Warto wiedzieć, że o jakości materiału nie będzie decydował tylko i wyłącznie dodatek związków chemicznych. Istotne znaczenie ma również czystość rozwłóknionej makulatury.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zanieczyszczona celuloza będzie zdecydowanie gorszym izolatorem, może charakteryzować się również wyższą lambdą niż ta, która została zadeklarowana przez producenta. Godny zaznaczenia jest także fakt, że współczynnik przewodzenia ciepła celulozy mieści się w przedziale od 0,037 do 0,042 W/(m·K). Ponadto granulat celulozowy należy do znikomej ilości materiałów izolacyjnych, które są w stanie zmagazynować pewną ilość wilgoci bez wyrządzenia szkody dla izolacyjności. Cechuje się także bardzo wysokim współczynnikiem właściwego ciepła.

Zobacz również: W jaki sposób wykonuje się izolacje celulozą?

Na co koniecznie uważać podczas ocieplania poddasza celulozą?

Warto mieć świadomość, że celuloza należy do bardzo luźnych materiałów. Istnieje zatem ogromne prawdopodobieństwo, że wysypie się przez różnego rodzaju nieszczelności. Może się bowiem zdarzyć, że w danej ścianie występują pęknięcia czy rysy w kanałach wentylacyjnych. W przypadku, gdy będą one jednak niewielkie, w trakcie wdmuchiwania materiał może się ukazywać na początku w tych miejscach. Nie trzeba się jednak martwić, gdyż w miarę postępu prac przeważnie będzie dochodziło do samoistnego ich uszczelniania.

Należy pamiętać, że większe pęknięcia koniecznie będą wymagały naprawy. W przypadku, gdy wykonawca będzie wdmuchiwał zbyt dużą ilość celulozy lub dokona tego pod zbyt dużym ciśnieniem, może dojść do wybrzuszenia. Rekomendowane jest zatem przed rozpoczęciem prac dokładnego sprawdzenia jakości zabudowy poddasza. Warto także zabezpieczyć wszystkie instalacje elektryczne czy oświetlenie wbudowane w sufit lub skosy. W przypadku, gdy będą się tam znajdowały żarniki halogenowe, które wydzielają duże ilości ciepła, rekomendowana jest ich wymiana na ledowe oświetlenie. Można również bez żadnego problemu zastosować specjalne puszki, które będą chroniły żarnik przed ewentualnym zetknięciem z celulozą. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to nie tylko droższe, ale również bardziej skomplikowane.

Ocieplanie celulozą od zewnątrz

Warto mieć świadomość, że celuloza może być również wdmuchiwana od zewnętrznej strony. Oczywiście wykonuje się to zdecydowanie rzadziej niż od strony wewnętrznej. Jest to znacznie trudniejsze zadane, gdyż po zdjęciu fragmentu pokrycia konieczne będzie przecięcie warstwy membrany czy papy. W kolejnym etapie trzeba będzie ją naprawić, by była ponownie szczelna. Docieplanie w przedstawiony sposób podyktowane jest przede wszystkim sytuacją kiedy warstwa wstępnego krycia, a także izolacja są zdecydowanie bardziej zniszczone. Należy wtedy nie tylko rozebrać pokrycie, ale również ułożyć nową membranę. Następnie trzeba ją przytrzymać kontrłatami, by możliwe było wdmuchanie granulatu.Proponowane artykuły


Sposoby na ocieplanie dachu w budynku inwentarskim

Jak wykorzystać kamerę termowizyjną do analizy izolacji?

Właściwości i zastosowanie polimoczników