Jak wykorzystać kamerę termowizyjną do analizy izolacji?

Niezależnie od wybranej metody wykonanie izolacji budynku powinno się wiązać z finalnym jej sprawdzeniem pod kątem szczelności. Podczas wykonywania ocieplenia powstają bardzo często tak zwane mostki termiczne, przez które następują straty energii cieplnej. Finalnie przekłada się to na zwiększenie wydatków na ogrzewanie. Prawidłowo wykonana analiza izolacji cieplnej pozwala na wprowadzenie do świeżo wykonanej izolacji poprawek, dzięki którym staje się ona bardziej szczelna.

Co to są mostki cieplne i jak wpływają na termiczne właściwości izolacji?

W czasie wykonywania różnego rodzaju izolacji mogą pojawiać się nieszczelności w miejscach, w których nie została zastosowana odpowiednia ilość materiału, został on położony w nieodpowiedni sposób, albo wystąpiły inne, podobne przyczyny. Powszechnie nazywa się je mostkami termicznymi. Są to miejsca, które nie stanowią większej przeszkody dla swobodnego przepływu energii cieplnej, a więc może ona w nich uchodzić bez ograniczeń. Powstawanie mostków termicznych może być związane również z właściwościami materiału izolacyjnego, dlatego ważne jest, aby prace wykonywane były przez wykwalifikowanych fachowców. Obecność mostków termicznych przekłada się na znaczne zwiększenie wydatków na ogrzewanie wnętrz.

Jak wykonać analizę izolacji przy pomocy kamery termowizyjnej?

Metoda wykonywania analizy izolacji przy pomocy kamery termowizyjnej jest prosta, ale wymaga zachowania pewnych prostych zasad. Po pierwsze wykonuje się ją w momencie, kiedy temperatura na zewnątrz jest znacznie niższa niż wewnątrz. Dzięki temu różnice temperatur na powierzchni budynku są o wiele większe i łatwiej jet uchwycić wszelkiego rodzaju nieszczelności.

Termowizja polega na wykonaniu zdjęć, czy filmów, na których uwydatniona jest przede wszystkim temperatura danego obiektu. Na zdjęciach termowizyjnych miejsca o wyższej temperaturze obrazowane są przy pomocy barw ciepłych, jak czerwony i żółty, a miejsca i temperaturze niższej przy pomocy kolorów zimnych: zieleni i niebieskiego. Jeżeli dany budynek jest zaizolowany w stu procentach skutecznie, niezależnie od temperatury panującej wewnątrz, zewnętrzne ściany pozostają dość zimne, a więc na zdjęciach przedstawione są na niebiesko i zielono. We wszystkich miejscach, w których następuje utrata ciepła, czyli obecne są mostki termiczne, temperatura powierzchni ścian zewnętrznych jest znacznie podniesiona. Dzięki temu kamera termowizyjna i wykonane przy jej pomocy zdjęcia pozwalają na precyzyjne określenie miejsc, w których pojawiły się jakiekolwiek nieszczelności.

Dzięki precyzyjnemu zlokalizowaniu mostków termicznych, kiedy ściany wewnętrzne nie są jeszcze w pełni wykończone możliwe jest poprawienie izolacji w celu uzyskania lepszych warunków cieplnych wewnątrz budynku. Dzięki temu możliwe jest wykonanie izolacji maksymalnie skutecznej, która pozwoli na znaczną oszczędność energii wydatkowanej na ogrzewanie, a więc również na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe.

Analiza termowizyjna izolacji jest bardzo często elementem jej wykonania, jeżeli inwestorzy zdecydują się na wyspecjalizowaną firmę. Jeżeli tak nie jest można również zamówić tego rodzaju usługę osobno. Możliwe jest również wykonanie zdjęć termowizyjnych samodzielnie, wymaga to jednak zakupienia, bądź wyposażenie odpowiedniego sprzętu, to znaczy kamery termowizyjnej.

Inne korzyści wynikające z zastosowania termowizji do analizy izolacji

Analiza termowizyjna nie musi się sprowadzać wyłącznie do oceny izolacji ścian. Można w ten sposób również ocenić straty ciepła, które zachodzą w innych miejscach budynku. Używając kamery termowizyjnej można na przykład ocenić w ten sposób właściwy montaż, drzwi, okien, oraz straty ciepła, jakie zachodzą przez wentylację budynku. Mając takie dane można podjąć właściwe kroki, dzięki którym możliwe jest ograniczenie strat energii cieplnej różnymi kanałami i zbliżenie budynku do standardu, jaki powinien spełniać dom energooszczędny. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć zużycie energii, a więc badanie termowizyjne budynku to inwestycja, która zawsze się opłaca.