Współczynnik przenikania ciepła U – co oznacza?

Budowa nieruchomości jest nierozerwalnie związana z zapewnieniem przyszłym mieszkańcom dwóch istotnych kwestii – bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony przed nadmiernymi stratami energii termicznej. Ten drugi aspekt jest niezwykle ważny i uzależniony od współczynnika przenikania ciepła. Co oznacza parametr określany literą U oraz dlaczego odgrywa tak istotną rolę w realizowanym projekcie budowlanym?

Czym jest współczynnik przenikania ciepła U?

Powyższym mianem określa się ilość energii cieplnej wyrażanej w watach (W), która wydostaje się przez 1 m2 poszczególnych przegród termicznych budynku (np. dach, drzwi, okna czy ściany) podczas gdy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości wynosi 1 kelwin (K). Choć może wydawać się to skomplikowane, to w praktyce współczynnik przenikania ciepła pozwala na oszacowanie strat energii termicznej. Dzięki temu wartość współczynnika U pozwala na orientacyjne wyliczenie kosztów potrzebnych do ogrzewania nieruchomości.

Od czego zależy współczynnik przenikania ciepła U?

Łatwo domyślić się, że współczynnik U określa zdolność danej przegrody do ograniczenia strat cieplnych. Dlatego też im niższa jest jego wartość, tym skuteczniejsze są właściwości termoizolacyjne konkretnego elementu wyposażenia nieruchomości. O parametrze przenikania ciepła należy pomyśleć już na etapie wstępnych planów budowy domu. Określenie jego wartości pozwala zawczasu przygotować budynek i dobrać odpowiednie materiały izolacyjne dla ograniczenia niepotrzebnych strat.

Finalna wielkość współczynnika U i możliwości przenikania ciepła są uzależnione od poniższych kwestii:

Rodzaj przegrody termicznej

Murowana ściana lub nowoczesne plastikowe okna będą gwarantować mniejsze straty energii cieplnej aniżeli stare drewniane drzwi, czy nieszczelny i wyeksploatowany dach.

Grubość przegrody termicznej

Dla zapewnienia optymalnej ochrony przed „ucieczką” ciepła na zewnątrz budynku warto zdecydować się na rozwiązania o dużej grubości.

Rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych

Przypuszczalnie jest to najistotniejsza kwestia związana z wartością współczynnika U. W tym przypadku niezbędne jest oszacowanie parametru określanego współczynnikiem przewodzenia ciepła lub parametrem lambda (λ). Odnosi się do tempa przepływu energii termicznej przez materiały izolacyjne. Im niższa jest wartość współczynnika λ, tym nieruchomość lepiej ogranicza straty energii cieplnej.

Współczynnik przenikania ciepła – jak obliczyć wartość U?

Najprostszym sposobem na samodzielne wyliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła jest podzielenie parametru lambda (λ) przez grubość (d) przegrody termicznej lub warstwy wykorzystanego materiału izolacyjnego.

U =  λ / d

Powyższy wzór nie zdaje jednak egzaminu wówczas gdy przegroda termiczna składa się z kilku materiałów, które charakteryzują się zmienną grubością. Jak temu sprostać? Najlepszym sposobem jest wyliczenie oporu cieplnego (R) dla pojedynczej warstwy materiału współtworzącego przegrodę termiczną.

R =  d / λ

Znając wartość oporu cieplnego dla wszystkich warstw, można z łatwością policzyć całkowitą wartość izolacyjną – wówczas wystarczy zsumować wyniki poszczególnych składowych przegrody termicznej.

Wartość współczynnika U – jakie są normy przenikania ciepła w roku 2021?

W tym roku doszło do uaktualnienia przepisów określających niezbędne normy wartości współczynnika U dla poszczególnych rodzajów przegród termicznych. Zaproponowane w 2021 roku regulacje prawne doprowadziły do obniżenia minimalnych wymogów związanych z parametrem przenikania ciepła. Aktualnie wynoszą one:

  • 0,30 W/m2K w przypadku podłogi na gruncie;
  • 0,20 W/m2K w przypadku ścian zewnętrznych;
  • 0,15 W/m2K w przypadku dachów i stropodachów;
  • 0,9 W/m2K w przypadku okien;
  • 1,1 W/m2K w przypadku okien połaciowych;
  • 1,3 W/m2K w przypadku drzwi zewnętrznych;

Warto jednak na bieżąco śledzić zmiany w prawie budowlanym, zwłaszcza gdy mowa o osobach planujących realizację inwestycji. Aktualizacja przepisów następuje co kilka lat. Dzięki temu wymogi techniczne są dostosowywane do dynamicznego postępu w branży budowlanej. To z kolei pozwala inwestorom na przygotowywanie nieruchomości o większym stopniu szczelności, a to oznacza lepszą energooszczędność, tańsze użytkowanie oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Współczynnik przenikania ciepła a materiał termoizolacyjny

Jeżeli poszukujesz dobrej jakości materiału termoizolacyjnego, to warto zdecydować się na wykonanie natrysków pianką poliuretanową PUR. Firma Izolmax oferuje profesjonalną realizację prac związanych z izolacją cieplną budynków mieszkalnych i gospodarczych, co pozwala na uzyskanie optymalnej ochrony przed niepotrzebnymi stratami energii. Z nami uzyskasz niski współczynnik ciepła i przekonasz się, że wysokie rachunki za ogrzewanie to przeszłość! Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.