Właściwości i zastosowanie polimoczników

Polimocznik jest tworzywem z historią, który swoim składem chemicznym przypomina bardzo piankę poliuretanową. Nakładany jest również w taki sam sposób – to znaczy natryskowo z udziałem dwóch osobnych, ówcześnie przygotowanych składników. Efekt natryskiwania polimoczników jest jednak zgoła inny. Po zastygnięciu, które następuje w czasie od kilku do kilkunastu sekund polimocznik zmienia się w powłokę bardzo wysokiej jakości. Polimoczniki stosuje się jako bardzo skuteczną warstwę protekcyjną w wielu dziedzinach budownictwa i przemysłu.

Czym są polimoczniki oraz jak się je wytwarza?

Warstwa polimocznikowa wykonywana jest natryskowo, a używana do tego mieszanka jest dwuskładnikowa. Same polimoczniki są produktem reakcji izocyjanianu z poliaminami. Najczęściej używa się do tego przygotowanego wcześniej prepolimeru będącego produktem przetwarzania izocyjanianu. W czasie natryskiwania prepolimer mieszany jest z poliaminami i zapoczątkowany zostaje proces żelowania. Sama substancja w trakcie tego procesu tylko nieznacznie zwiększa swoją objętość. Proces zachodzi bardzo szybko – nawet w przeciągu dwóch sekund. We współczesnych preparatach jest on celowo spowalniany do kilkunastu sekund, dzięki czemu następuje zlewanie się i finalnie uzyskuje się warstwę o gładszej powierzchni.

Najważniejsza różnica pomiędzy polimocznikami, a podobnymi do nich poliuretanami leży w grupie funkcyjnej, do której przyłączana jest w trakcie reakcji grupa izocyjanianowa. W związku z tym, że jest ona bardzo reaktywna, reakcja jest szybka – szybsza niż reakcja z wodą, a więc możliwe jest natryskiwanie na wilgotne, a nawet mokre powierzchnie.

Właściwości warstwy polimocznikowej

Warstwa polimocznikowa cechuje się bardzo dużą rozciągliwością i elastycznością. Jednocześnie charakteryzuje ją bardzo wysoki stopień odporności na rozerwanie i inne uszkodzenia mechaniczne. Właściwości polimoczników sprawiają, że materiał idealnie nadaje się do wykonywania różnego rodzaju warstw protekcyjnych. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje polimoczników, które różnią się nieco budową chemiczną. Są to polimiczniki: aromatyczny i alifatyczny. Różnią się pomiędzy sobą nieznacznie odpornością na uszkodzenia i elastycznością, a także podatnością na promieniowanie UV.

Zastosowanie polimoczników i ich zalety

Warstwy polimocznikowe używane są jako powłoki zabezpieczające na różnego rodzaju powierzchniach. Zapewniają im wodoodporność, a także zwiększoną odporność mechaniczną. Zastosowanie powłoki polimocznikowej zwiększa również odporność powierzchni na zniszczenia chemiczne. Polimoczniki wykorzystywane są do zabezpieczania konstrukcji stalowych i betonowych przed korozją, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Używa się ich do zabezpieczania stropodachów betonowych, konstrukcji mostów, kanałów, różnego rodzaju rur i wielu innych. Używa się ich również do zabezpieczania przed korozją niektórych elementów statków morskich. Znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Jednym z ważnych zastosowań polimoczników jest również wykonywanie przy ich pomocy hydroizolacji fundamentów.

Zagrożenia wynikające z pracy z polimocznikami

W pełni zastygnięta warstwa polimocznikowa należy do powłok bezpiecznych, nie zagrażających zdrowiu ludzi w bezpośrednim kontakcie. Wynika to z jej bardzo małej reaktywności chemicznej – pozostaje neutralna w różnych środowiskach. Wykonywanie jednak natrysków polimocznikowych jest procesem stosunkowo ryzykownym, który wymaga nie tylko odpowiedniej odzieży ochronnych i innych środków bezpieczeństwa, ale również wiedzy i doświadczenia. Bardzo toksyczne są zwłaszcza izocyjaniany, które są odpowiedzialne za rozwój u ludzi alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych i astmy zawodowej. Sama reakcja prepolimeru z poliamidami przebiega bardzo gwałtownie i w razie dostania się na nieosłoniętą skórę, śluzówkę, czy do oczy może prowadzić do trwałych uszkodzeń. Praca przy natrysku polimoczników powinna być wykonywana z użyciem skutecznych masek zasłaniających całą twarz i pełnych kombinezonów ochronnych. Stosowanie się do zalecanych środków bezpieczeństwa eliminuje zagrożenia wynikające z pracy z niebezpiecznymi substancjami.

Zobacz również: Szkodliwość pianki poliuretanowej - czy pianka poliuretanowa jest toksyczna