Świadectwo energetyczne – kto musi je mieć oraz kto je wydaje?

Już 28 kwietnia 2023 roku nadchodzi istotny dzień dla wszystkich osób będących właścicielami nieruchomości. Owa data to termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Od tego dnia wszystkie osoby mające na własność budynek są zobowiązane do przeprowadzenia oceny energetycznej budynku, co pozwoli na odpowiedniego zaświadczenia tzw. świadectwa energetycznego. Co należy wiedzieć o certyfikacie energetycznym budynku? Jak można go uzyskać i ile kosztuje? Kto może wykonać audyt nieruchomości i wystawić takowy certyfikat?

Certyfikat energetyczny budynku – co to jest?

Certyfikat czy też świadectwo energetyczne nieruchomości jest dokumentem o ściśle określonej prawnie strukturze. Zawarte w nim dane szacują niezbędną ilość energii do bezproblemowego użytkowania osobom korzystającym z nieruchomości. Do uzyskania tego certyfikatu niezbędne jest wykonanie gruntownej oceny energetycznej budynku, co oznacza dokładne określenie potrzeb konkretnej nieruchomości.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle nowych przepisów certyfikat energetyczny budynku jest obowiązkowy i muszą go posiadać wszyscy prywatni właściciele lub zarządcy domów, mieszkań i innych typów nieruchomości. Oznacza to, że wykonanie analizy budynku i uzyskanie świadectwa energetycznego jest wymagane dla:

  • inwestorów i inwestorek,

  • nieruchomości do sprzedaży lub wynajmu,

  • właścicieli nieruchomości, które zostały wybudowane przed 2009 rokiem,

  • budynków i lokali, w których dokonywana jest obsługa lub zachodzi świadczenie usług.

Warto też dodać, że każda przeprowadzona termomodernizacja nieruchomości wymaga wykonania nowej oceny energetycznej budynku i uzyskania całkowicie nowego świadectwa.

Dlaczego certyfikat energetyczny budynku jest obowiązkowy?

Głównym powodem jest promowanie nowoczesnego budownictwa, które odznacza się nie tylko bezpieczeństwem, lecz ekonomicznymi rozwiązaniami m.in. w zakresie zapewnienia optymalnej ochrony przed utratą ciepła. Dzięki temu inwestorzy i właściciele nieruchomości zwrócą się ku nowoczesnym rozwiązaniom, które zagwarantują większy komfort użytkowania oraz na dobre wyprą stare metody np. dotyczące izolacji termicznej.

Czym jest ocena energetyczna budynku?

W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest wykonanie oceny energetycznej budynku. Analiza pozwala ocenić efektywność energetyczną nieruchomości, co oznacza stopień przygotowania domu, lokalu czy mieszkania do zagwarantowania prawidłowego komfortu użytkowania z zachowaniem najniższego zużycia energii. Osoba odpowiedzialna za wykonanie audytu energetycznego sporządza raport, w którym szacuje realne zapotrzebowanie nieruchomości m.in. na ogrzewanie budynku, funkcjonowanie klimatyzacji i wentylacji, pracę urządzeń RTV i AGD czy ocieplanie wody. Oprócz zużycia energii ocenia się również termoizolację nieruchomości np. poprzez sprawdzenie mostków termicznych, które są punktami ucieczki ciepła.

Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo energetyczne – różnice

Choć oba terminy dotyczą efektywności energetycznej budynków, to jednak w praktyce istnieje między nimi niewielka różnica. Świadectwo energetyczne odnosi się do nieruchomości, która już została wybudowana i od pewnego czasu jest użytkowana np. jako budynek firmowy czy dom do wynajęcia. Natomiast charakterystyka energetyczna budynku jest przygotowywana na etapie projektowania nieruchomości, co zawczasu pozwala ocenić inwestorom lub właścicielom wydatki na energię dotyczące użytkowania.

Jakie informacje są zawarte w certyfikacie energetycznym budynku?

W świadectwie energetycznym znajdują się dokładne informacje, które pozwalają na opisanie zużycia energii do standardowego użytkowania nieruchomością. Wspomniane wskaźniki obliczeniowe to:

  • EK – zapotrzebowanie na energię końcową

  • EU – zapotrzebowanie na energię użytkową

  • EP – zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną

Oprócz tego certyfikat energetyczny zawiera wiele innych istotnych kwestii. Poza fotografią budynku i jego metryczką (m.in. adres, kubatura, rozmiar powierzchni użytkowej) znajdują się też dane dotyczące rodzajów wykorzystywanych źródeł energii wraz z ich zużyciem i przeznaczeniem oraz niezbędne cechy techniczno-użytkowe (np. średnia temperatura pomieszczeń).

Gdy pojawia się konieczność wykonania określonych prac termomodernizacyjnych, które pozwolą na podwyższenie standardu energetycznego, to wówczas osoba dokonująca analizy zamieszcza w certyfikacie stosowne informacje. Ponadto w świadectwie zawarte jest oświadczenie, które potwierdza wpisanie przygotowanego dokumentu do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Kto wydaje świadectwo energetyczne i ile kosztuje?

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie oceny energetycznej budynku i wystawienie świadectwa musi być w pełni zdolna do czynności prawnych oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem m.in. za przestępstwa skarbowe, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, mieniu czy wiarygodności dokumentów. Poza tym musi być to osoba mająca odpowiednie uprawnienia:

  • uprawnienia budowlane lub

  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera zawodowego lub magistra inżyniera np. pożarnictwa, architekta albo

  • inne studia wyższe wraz ze studiami podyplomowymi, które uwzględniają takie zagadnienia, jak charakterystyka energetyczna budynku, budownictwo energooszczędne, odnawialne źródła energii czy wykonywanie audytów energetycznych.

Koszt przygotowania świadectwa energetycznego jest zróżnicowany i uzależniony od wielu czynników m.in. wielkości i przeznaczenia nieruchomości, lokalizacji, bryły budynku i jej skomplikowania czy dostępności do dokumentacji technicznej. Cena przeważnie waha się od 400 do ponad 1000 zł. Warto jednak dodać, że certyfikat energetyczny jest ważny przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

IZOLMAX – profesjonalna ocena energetyczna budynku

Firma IZOLMAX specjalizuje się w realizacji prac termoizolacyjnych, co pozwala na poprawę komfortu użytkowania nieruchomości i zmniejszenie rachunków na ogrzewanie wskutek zmniejszenia zużycia energii. Oferujemy usługę profesjonalnego audytu energetycznego i wykonania badania termowizyjnego, co umożliwia szybką i dokładną analizę budynku pod kątem występowania mostków termicznych. Polepszenie termoizolacji domu, mieszkania czy lokalu usługowego zwiększa szansę na bezproblemowe uzyskanie świadectwa energetycznego. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.