Mostki termiczne na poddaszu – jak ich uniknąć?

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych budowane domy są coraz bardziej energooszczędne. Coraz bardziej też zaostrzane są normy współczynnika przenikania ciepła U, który nie powinien być wyższy niż 0,16 W/(m2 * K). Odpowiednia termoizolacja powinna być zaplanowana już na etapie projektowania domu.

Co to są mostki termiczne i gdzie występują?

Mostki termiczne często nazywane są mostkami cieplnymi. To newralgiczne punkty budynku, przez które ciepło z wewnątrz przenika na zewnątrz. Efektem są nie tylko wysokie rachunki za ogrzewanie, ale także zjawisko roszenia ścian, które może prowadzić do ich zawilgocenia i rozwoju grzybów.

Miejscami szczególnie narażonymi na powstawanie mostków termicznych są miejsca wynikające z konstrukcji budynku. Wszelkie załamania bryły, gdzie występuje łączenie ścian (materiałów izolacyjnych) pogarszają bilans cieplny. Dodatkowo mostki cieplne mogą wystąpić:

  • na linii łączenia fundamentów i ścian,
  • wokół miejsc montażu okien i drzwi,
  • na łączeniu dachu ze ścianą zewnętrzną,
  • na połączeniu stropu ze ścianą zewnętrzną,
  • na połączeniu balkonu ze stropem,
  • wokół kominów.

Jednak najczęstszą przyczyną powstawania mostków termicznych w nowych budynkach są niewłaściwie dobrane materiały termoizolacyjne oraz niewłaściwe wykonanie ocieplenia przez ekipy budowlane. Niedokładność wykonania izolacji cieplnej może spowodować przerwanie jej ciągłości nie tylko w miejscach newralgicznych, ale także na prostych powierzchniach ścian.

Mostki cieplne na poddaszu – lokalizacja i likwidacja

Badania termowizyjne budynków wykazały, że największa strata ciepła następuje poprzez poddasze, można ona wynosić nawet 20-25%. To bardzo dużo, dlatego właśnie na ocieplenie poddasza trzeba zwrócić szczególną uwagę.

Największy problem stanowi osiągnięcie ciągłości izolacji na styku ściany nośnej i więźby dachowej, zwłaszcza że obie części konstrukcji ocieplane są różnymi materiałami. Ściany zewnętrzne ocieplane są styropianem po stronie zewnętrznej, natomiast więźba dachowa wełną mineralną po stronie wewnętrznej (koniecznie dwie warstwy). Kluczową sprawą jest idealne połączenie tych dwóch materiałów. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia.

W przypadku poddaszy użytkowych dodatkowe mostki termiczne mogą powstać wokół okien dachowych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala na skuteczną likwidację mostków termicznych w stosunkowo łatwy sposób przy wykorzystaniu pianek poliuretanowych.

Co to jest pianka poliuretanowa?

Popularnie nazywana jest pianką PUR. Pianka poliuretanowa ma bardzo dobre właściwości przenikania ciepła od 0,02 do 0,034 W/(m2.K), a więc znacznie lepsze niż styropian czy wełna mineralna. Dodatkowo ma także bardzo dobre parametry wygłuszające.

Pianka poliuretanowa stosowana w budownictwie do termoizolacji występuje w dwóch rodzajach:

  • zamkniętokomórkowej,
  • otwartokomórkowej.

Pianka PUR zamkniętokomórkowa stosowana jest do ociepleń ścian zewnętrznych, występuje w formie płyt o różnej grubości i różnych rozmiarach. Dzięki odporności na wilgoć stosowane są także do ociepleń wewnętrznych ścian narażonych na działanie wilgoci.

Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa stosowana jest przede wszystkim do ocieplania wewnętrznego, zwłaszcza stolarki okiennej oraz poddaszy, czyli miejsc, gdzie ciągłość izolacji jest trudno osiągnąć, a równocześnie najczęściej występują mostki termiczne.

Pianka PUR otwartokomórkowa to przede wszystkim pianka natryskowa nanoszona za pomocą specjalnego pistoletu. Dzięki temu można piankę wprowadzić nawet w miejsca trudno dostępne, gdzie wykonanie tradycyjnej izolacji jest niezwykle trudne.

Izolacje natryskowe po osiągnięciu pełnego utwardzenia są neutralne dla użytkowników, nie utleniają się i właściwości termiczne zachowują przez kilkadziesiąt lat.

Pianki poliuretanowe mają zastosowanie nie tylko w nowych budynkach. Bardzo często wykorzystywane są do termomodernizacji starszych obiektów, w których koszty ogrzewania są bardzo duże. Ze względu na konstrukcję, materiały budowlane bardzo często okazuje się, że zastosowanie pianki natryskowej jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na koszty i osiągnięte efekty.