Termowizja w montażu okien i drzwi

Okna oraz drzwi w znaczącym stopniu odpowiadają za straty ciepła w budynkach. Niejednokrotnie są one dużo większe od strat ze ścian czy dachu. Na wielkość ubytków cieplnych wpływa nie tylko klasa okien i drzwi, ale również jakość i sposób ich montażu. Jakość montażu można w prosty sposób sprawdzić przy pomocy termowizji.

Czym jest termowizja?

Termowizja jest procesem obrazowania w paśmie średniej podczerwieni. Przy jej użyciu możliwa jest rejestracja promieniowania cieplnego jakie emitują wszystkie ciała fizyczne, których temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (−273,15 °C = 0 K). Nie ma konieczności używania dodatkowych źródeł światła czy czujników. Niektóre urządzenia do termowizji pozwalają również na pomiar dokładnej temperatury obiektów.

Termowizja znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki. Przykładowo można wymienić tutaj obrazowanie medyczne, wojsko, diagnostykę urządzeń mechanicznych czy badanie termoizolacji budynków.

Wykorzystanie termowizji w budownictwie

Termowizja pozwala na natychmiastowe uzyskanie wyników pomiarów w sposób bezinwazyjny dla badanego obiektu. Możliwa jest również diagnostyka zagrożeń, które nie są widoczne w paśmie widzialnym. Badania pozwalają w szybki i prosty sposób udokumentować stan techniczny budynków, czy jakość wykonania prac mających wpływ na termoizolację budynku.

Dzięki szybkiej i nieniszczącej metodzie pomiaru można w prosty sposób ocenić izolację termiczną budynku, oraz wskazać miejsca nieszczelności, które wymagają poprawy. Szczególny nacisk kładziony jest na stolarkę okienną i drzwiową, ponieważ są to miejsca, w których poprzez proste błędy montażowe może dojść do znaczących strat ciepła.

Termowizja w montażu okien i drzwi

Okna oraz drzwi nie posiadają tak wysokich cech termoizolacyjnych jak ściany budynków. Dobre właściwości termiczne drzwi i okien są więc kluczowe dla zachowania wysokiej klasy energetycznej budynku. Ciepło może wydostawać się poprzez szybę, ale także ramy ościeżnic i skrzydeł, oraz mostki liniowe elementów połączeń okna, uszczelki oraz przez sposób osadzenia okna w murze. Każdy z tych elementów będzie widoczny na poprawnie wykonanym diagramie termowizyjnym. Odpowiednia analiza diagramu może pozwolić na poprawę montażu co uchroni przed stratami ciepła z budynku.

Termowizyjne badanie okien i drzwi

Badania termowizyjne pozwalają ocenić jakość stolarki w budynku. Sprawdzić można nie tylko jakość okien oraz drzwi, ale również ewentualne wady konstrukcyjne każdego z poszczególnych elementów czy błędy montażowe. Najczęściej wykrywanymi błędami podczas badań termowizyjnych są:

  • Wady zespołów szybowych – może to być np. zbyt niskie ciśnienie gazu znajdującego się pomiędzy szybami zespolonymi. Może ono wystąpić już podczas produkcji, lub w trakcie eksploatacji poprzez powolną ucieczkę gazu.
  • Wady produkcyjne okien i nieszczelności – tego typu wady mogą prowadzić do powstania silnych mostków cieplnych np. wokół szyby. Dodatkowo nieszczelności pojawiają się poprzez deformację okien, ale także na sutek nieprawidłowego montażu czy regulacji.
  • Uszkodzenie uszczelek w oknach – Uszczelki są elementami, które mają zapewnić szczelność zestawu okno-rama po jego zamknięciu. Przerwanie uszczelki, lub jej zużycie sprawia, że w miejscu uszkodzenia przedostaje się powietrze co prowadzi do strat ciepła.
  • Wady montażu okien i drzwi – Poprzez nieprawidłowe osadzenie drzwi lub okien w przegrodzie możliwe jest wytworzenie się mostka termicznego. Może on wystąpić np. w momencie gdy okno zamontowane zostanie w murze zamiast w izolacji.