Szkodliwość celulozy. Czy izolacje wdmuchiwane z włókien celulozowych są bezpieczne?

Budynek można ocieplić nie tylko popularnymi materiałami jak styropian lub wełna mineralna. Do wyboru jest też szeroka gama innych materiałów, wśród których znajdują się izolacje wdmuchiwane z włókien celulozowych. Czy celuloza jest bezpiecznym materiałem termoizolacyjnym?

Na czym polega ocieplanie celulozą?

Celuloza jest naturalnym włóknem występującym w roślinach, które odpowiada za ich wytrzymałość i elastyczność. Stosowana jest też jako surowiec, między innymi do produkcji papieru.

Materiał ten znalazł zastosowanie również w branży ociepleń. Używana jest wtedy granulowana celuloza w postaci włókien, która jest lekkim, sypkim materiałem dociepleniowym. Powstaje z wyselekcjonowanego papieru z recyklingu z dodatkiem odpowiednich surowców poprawiających jej właściwości.

Termoizolacja przez wdmuchiwanie celulozy jest metodą posiadającą wiele zalet:

  • Wysoki poziom termoizolacji – współczynnik przewodzenia ciepła λ od 0,042 do 0,039 W/(mK).
  • Wysoki współczynnik ciepła właściwego – ma zdolność do kumulacji ciepła.
  • Izolacja bez mostków termicznych oraz łączeń materiału.
  • Bardzo dobra trwałość i wytrzymałość.
  • Wysoka izolacja akustyczna.
  • Ognioodporność.
  • Łatwa metoda aplikacji.
  • Ochrona środowiska naturalnego.

Izolacja przez wdmuchiwanie celulozy najczęściej dotyczy stropodachów, skosów, jętek i ścian w domach jednorodzinnych, ale można zastosować ją także do innych obiektów, na przykład gospodarskich.

Prace wykonuje się z użyciem specjalistycznego urządzenia. Dzięki stosowanej metodzie aplikacji możliwe jest izolowanie trudno dostępnych miejsc.

Czy celuloza jest bezpiecznym materiałem termoizolacyjnym?

Przy wyborze materiału do termoizolacji budynków należy zwrócić uwagę nie tylko na jego parametry techniczne odpowiadające za poziom docieplenia. Również bardzo istotny jest jego wpływ na zdrowie człowieka. Czy celuloza jako materiał dociepleniowy jest bezpiecznym wyborem?

Do produkcji tego typu docieplenia wykorzystuje się papier poddawany recyklingowi. Aby jednak mógł spełnić swoją rolę, konieczne jest zastosowanie dodatków, które chronią go przed zniszczeniem i zabezpieczają przed ogniem.

Część materiałów znajdujących się w użyciu zawiera sole boru, które służą do podwyższenia ognioodporności izolacji. W dużych dawkach są one toksyczne dla organizmów żywych, dlatego też obecnie odchodzi się od stosowania soli boru w materiałach izolacyjnych, w tym także w celulozie. Niebezpieczne są też siarczany amonu, które podobnie stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Zamiast szkodliwych soli boru i siarczanów amonu stosowane są sole mineralne, które nadają celulozie ochronę przed szkodnikami, rozwojem grzybów i pleśni, zwiększają jej odporność na ogień, a także pomagają w konserwacji konstrukcji dachowych.

Warto sprawdzić certyfikaty dla celulozy

Ze względu na potencjalną szkodliwość celulozy należy zatem zapoznać się z parametrami materiału wykorzystywanego przez firmę wykonującą prace termoizolacyjne z jej użyciem.

Celuloza powinna posiadać znak CE, Europejską Aprobatę Techniczną, a także odpowiednie certyfikaty stwierdzające brak szkodliwości materiału. Należy zatem pytać firmę o certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo stosowanego przez nią rodzaju celulozy.

Wobec tego wdmuchiwanie celulozy to warta rozważenia metoda termoizolacji budynków. Celuloza jest materiałem zapewniającym optymalne właściwości izolacyjne, odporność ogniową, trwałość. Mając jednak na względzie potencjalną szkodliwość celulozy z solami boru oraz siarczanami amonu, warto zawsze sprawdzać, czy materiał ten posiada stosowne certyfikaty.Proponowane artykuły


Ocieplenie hali stalowej – czy jest to konieczne?

Najpopularniejsze materiały izolacyjne w budownictwie

Trwałość piany PUR – jak się sprawdzi po kilku latach?