Skuteczne ocieplenie nadproża

Niekontrolowane straty ciepła z budynku doprowadzają do jego szybkiego wychłodzenia, a tym samym generują duże straty ekonomiczne. Bardzo często winne temu są nadproża, przeznaczone do wzmocnienia górnej krawędzi otworów okiennych oraz drzwiowych. Spełniają one ważną funkcję w konstrukcji domu, jednak nierzadko stanowią źródło występowania tzw. mostków termicznych. Jednym ze skuteczniejszych sposobów ograniczenia strat ciepła jest zatem właściwe ocieplenie nadproży.

Ocieplanie nadproży w ścianach jednowarstwowych i wielowarstwowych

Mostki termiczne to miejsca, którymi ciepło ucieka najszybciej. Z reguły powstają one właśnie w okolicach nadproży, dlatego tak istotne jest zadbanie o ich odpowiednie ocieplenie. Musi być ono dostosowane nie tylko do grubości ścian, ale również ich rodzaju. Nadproża często wykonuje się z żelbetu, który jest materiałem stosunkowo zimnym. Z tego względu dużym powodzeniem cieszą się kształtki nadprożowe, belki oraz inne elementy nadproża wykonane z innych materiałów. W przypadku ścian jednowarstwowych, skuteczne ocieplenie nadproża jest zwykle najbardziej problematyczne. Wynika to m.in. z trudności w dopasowaniu łącznej grubości ocieplenia do stosunkowo małej grubości ściany. W przypadku budynków ze ścianami jednowarstwowymi, różnice między współczynnikami przewodzenia ciepła nadproży i muru występują najbardziej powszechnie. Z tego względu, ich odpowiednie zaizolowanie powinno być priorytetową czynnością. Nieco mniej problemów sprawia ocieplenie nadproży w ścianach dwuwarstwowych i trzywarstwowych, ponieważ są grubsze i okryte warstwą izolacyjną na całej powierzchni. Dobór materiałów osłaniających jest w ich przypadku bardziej swobodny, a równomiernie rozłożone ocieplenie ułatwia minimalizowanie strat ciepła.

Skuteczne ocieplenie nadproża z zewnątrz

Ocieplenie od strony zewnętrznej stosuje się w przypadku szerokich i długich nadproży z żelbetu, zwykle nad dużymi otworami w ścianie jednowarstwowej. Tego typu izolacja sprawdza się wówczas, kiedy nie ma możliwości skorzystania z innego rozwiązania – stosunkowo dobrze chroni przed stratami ciepła, ale posiada sporo minusów. Ze względu na różnice między tynkiem pokrywającym ocieplenie nadproża, a tym stosowanym w ścianie, osiągnięcie efektu jednolitej powierzchni elewacji może być trudne. Ocieplenie tego typu wymaga też szybkiego, sprawnego wykonywania prac. Natychmiastowego zaizolowania wymagają nowe nadproża, ponieważ z uwagi na ryzyko pojawienia się nadmiaru wilgoci oraz pleśni nie można czekać z tym do zimy. Przerwy od pracy nie są możliwe nawet zaraz po założeniu ocieplenia – należy od razu otynkować ścianę, celem stworzenia powłoki osłaniającej materiał izolujący.

Kształtki i belki nadprożowe

Kształtki do ocieplania nadproża występują w dwóch przekrojach – L oraz U, które określają ich kształt. Elementy te dobrze sprawdzają się w przypadku ścian zarówno jednowarstwowych, jak i wielowarstwowych. Kształtki najczęściej powstają z betonu komórkowego, keramzytobetonu lub ceramiki, a ich rodzaj należy dopasować do materiału zastosowanego przy wykonaniu ściany. W elementach tych od razu umieszcza się nadproże i jego ocieplenie, co znacząco ułatwia izolowanie. Montaż kształtek nadprożowych jest prosty, a także stosunkowo szybki. Rozwiązaniem wygodniejszym jest wykonanie nadproża z gotowych belek, które również stosuje się w przypadku ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych. Najczęściej posiadają one wzmocnienia w postaci zbrojenia lub żelbetowego rdzenia. Belki są łatwe i szybkie w montażu, jednak nie gwarantują one perfekcyjnego ocieplenia nadproża.

Ocieplenie nadproża pianką PUR

Do ocieplenia nadproża najczęściej stosuje się zamkniętokomórkową piankę PUR. Wyróżnia się ona podwyższoną gęstością oraz bardzo dobrymi właściwościami, ze szczególnym wskazaniem na odpowiedni współczynnik przewodzenia ciepła lambda – nawet 0,023 W/(m·K). Pianka poliuretanowa zwiększa swoją objętość po upływie ok. 20 sekund od aplikacji, a sam przyrost jest stosunkowo powolny. Jego szybkość w dużym jednak stopniu zależy od temperatury murów i otoczenia – jeżeli bowiem ściany są zimne, pianka zagęszcza się wolniej. Z tego względu ocieplenie pianką PUR nie powinno być wykonywane w zimie, kiedy temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. Najlepsze warunki panują przy minimum 15 stopniach Celsjusza. W przypadku chłodniejszej temperatury zwiększa się zużycie materiału, a tym samym wzrasta koszt tworzenia ocieplenia nadproża. Pianka poliuretanowa jest przy tym niskoprężna, dzięki czemu nie wywiera na ściany dużego nacisku.