Ocieplenie budynku – jakie są przepisy prawne?

Przepisy prawne ocieplania budynku

Izolacja cieplna jest niezbędna dla prawidłowego i bezpiecznego korzystania z budynku. Ocieplenie nowej nieruchomości, podobnie jak termomodernizacja starych inwestycji, zapobiega przed nadmiernymi stratami energii i zbędnymi wydatkami. Warto jednak wiedzieć, że zewnętrzna termoizolacja budynku wiąże się z wieloma kwestiami prawnymi. Czy trzeba, a jeżeli tak, to kiedy zgłosić rozpoczęcie prac ociepleniowych? Czy brak zgody sąsiada na ocieplenie budynku jest karany?

Czy ocieplenie budynku wymaga zgłoszenia?

Przed rozpoczęciem termomodernizacji warto sprawdzić aktualną wysokość budynku. Wartość wysokości należy zmierzyć na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych w jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Zapis ten mówi, że „wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”.

Znajomość przepisów prawnych i wysokości domu ma bowiem istotne znacznie w kontekście tego, czy ocieplenie budynku wymaga zgłoszenia i konieczności ubiegania się o przyznanie pozwolenia.

  • W przypadku nieruchomości o wysokości do 6 m nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych formalności. Docieplenie budynku można wykonać bez zgłoszenia.
  • Nieruchomości o wysokości od 6 do 25 m wymaga zgłoszenia do najbliższego organa związanego z administracją architektoniczno-budowlaną.
  • Pozwolenie jest niezbędne w przypadku budynków, których wysokość przekracza 25 m.

Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia?

Skoro już wiadomo, czy ocieplenie budynku wymaga zgłoszenia i konieczny jest kontakt z urzędem, to warto przystąpić do kompletowania niezbędnych dokumentów do zgłoszenia. W tym celu niezbędne jest sporządzenie dokładnego opisu planowanych prac termomodernizacyjnych. Konieczne jest także uwzględnienie m.in. zakresu zmian w wyglądzie budynku po termoizolacji oraz rodzaju użytych materiałów.

Do zgłoszenia potrzebne są także: projekt budowlany, poświadczenie praw do nieruchomości oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na przeprowadzenie termomodernizacji. Nieskompletowane zgłoszenie może spotkać się z odmową od urzędników, co może poskutkować brakiem pozwolenia na budowę.

Dlatego warto w tym celu skonsultować się ze specjalistami np. firmą Fast Kraków, która oferuje fachowe doradztwo w zakresie przygotowań i realizacji inwestycji budowlanych. Nasza firma dopilnuje, aby złożenie wniosku były zgodne z aktualnymi wymaganiami i zakończyło się sukcesem dla inwestora.

Czy istnieje rozwiązanie przy braku zgody sąsiada na ocieplenie budynku?

W niektórych przypadkach prace termomodernizacyjne wymagają skorzystania z działki sąsiada. Niestety czasami dzieje się tak, że konieczne jest wejście na teren obok. Przy dobrych relacjach sąsiedzkich przeważnie nie jest to problemem. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy ludzie są ugodowi i w niektórych przypadkach sąsiad może się po prostu na to nie zgodzić.

Brak zgody sąsiada na ocieplenie budynku nie oznacza, że dom pozostanie bez termoizolacji. Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu zimnej krwi i zdrowego rozsądku. Działanie w gniewie i samodzielne wtargnięcie z rusztowaniem na sąsiednią działkę nie jest dobrym pomysłem. Zdecydowanie lepsze jest rozwiązanie tego sporu na drodze urzędowej np. przekierowanie sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jaka jest kara za ocieplenie budynku bez zgłoszenia?

Nielegalne ocieplenie budynku stanowi poważny problem. Ingerencja w budynek o wysokości powyżej 6 m zawsze wymaga zgłoszenia do odpowiednich organów. Brak takiego postępowania grozi natomiast karami finansowymi. Sankcje są zróżnicowane i uzależnione od kilku kwestii np. aktualnego miejsca zamieszkania i lokalnych przepisów, czy też zakresu przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych. Niemniej jednak kary wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Niestety istnieje szansa, że kara za ocieplenie budynku bez zgłoszenia będzie jeszcze dotkliwsza aniżeli sankcja finansowa. W przypadku dużej ingerencji w konstrukcję budynku może pojawić się konieczność przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego. Oznacza to, że inwestor jest zmuszony do pozbycia się niedawno przygotowanej termoizolacji.

Ponadto warto pamiętać, że nadzór budowlany może po prostu zarządzić o natychmiastowym zatrzymaniu dalszych prac. Wznowienie następuje dopiero po wyprostowaniu kwestii prawnych.

IZOLMAX – skuteczne ocieplanie

Piana poliuretanowa PUR oraz celuloza to jedne z najchętniej wykorzystywanych materiałów termoizolacyjnych. Wynika to z wielu kwestii:

  • Wykazywania dużej odporności na pleśń.
  • Nieatrakcyjności dla bakterii, grzybów i zwierząt.
  • Odporności na ogień i oddziaływanie substancji chemicznych.
  • Niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, co gwarantuje dużą szczelność.
  • Łatwej, szybkiej i niezwykle precyzyjnej aplikacji, którą można wykonać w różnych typach nieruchomości.
  • Dużej wytrzymałości na działanie czynników atmosferycznych, a to zapewnia długą żywotność przeprowadzonych prac.

Firma Izolmax zachęca do skorzystania z fachowych usług termomodernizacyjnych. Specjalizujemy się w natryskach piany PUR i wdmuchiwaniu celulozy, czego dowodami są dziesiątki zrealizowanych projektów w Krakowie i innych częściach Małopolski. W pracy stosujemy najwyższej klasy produkty, co gwarantuje skuteczne ocieplenie budynku. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i rezerwacji terminów.