Jak ocieplić stropodach? Wentylowany a niewentylowany

Ocieplanie stropodachu jest bardzo istotną czynnością. Jej celem jest zapewnienie właściwej izolacji cieplnej dachu. Ma to ogromne znaczenie ze względów ekonomicznych i energetycznych. Jeśli mniej ciepła ucieka z budynku, to mniej zużywa się energii do jego ogrzania. Efektem jest zmniejszenie śladu odciskanego na środowisku naturalnym. Z tego właśnie powodu należy pamiętać o właściwym ociepleniu stropodachu. Jak się tym zająć? Jakie są różnice pomiędzy stropodachem wentylowanym, a niewentylowanym?

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego

Pracę przy ocieplaniu stropodachu należy zawsze rozpocząć od montażu kominków wentylacyjnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z pomieszczeń. Odgrywają też ogromną rolę w utrzymaniu właściwej cyrkulacji powietrza. Metod ocieplenia stropodachu niewentylowanego jest kilka, ale do najlepszych należy metoda wdmuchiwania. Polega ona na przesyłaniu materiałów termoizolacyjnych przy pomocy węży podłączonych do wysokiego ciśnienia. Jest to tzw. metoda blow-in. Przez wielu fachowców uznawana jest za najlepszą, najdokładniejszą i równocześnie za najmniej uciążliwą dla mieszkańców domu.

Do wdmuchiwania można stosować różne materiały termoizolacyjne. Najczęściej jest to wełna mineralna, granulat styropianu lub materiały celulozowe typu Ekofiber. Wszystkie właściwie mają bardzo podobne zalety termoizolacyjne. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie są tak samo przyjazne dla środowiska. Najbardziej naturalne są materiały celulozowe. Powstają one z makulatury, która została poddana recyklingowi. Wbrew niektórym opinią nie jest to materiał łatwopalny. Materiały Ekofiber są zabezpieczone przy pomocy soli boru. Dzięki temu są przeszkodom dla rozprzestrzeniającego się ognia. Sole boru ograniczają też niszczenie się materiałów celulozowych na skutek działania procesów biologicznych. Materiały te mają też bardzo drobne włókna. Dzięki temu są idealne do wykorzystania ich w metodzie wdmuchiwania. Mogą one dostać się we wszystkie zakamarki i przylgnąć tam, gdzie najbardziej są potrzebne. Pojedyncze włókna układają się we warstwy bez żadnych spoin pomiędzy nimi. Dlaczego to ważne? Bo brak spoin, to mniejsze ryzyko powstawania mostków termicznych oraz strat ciepła na nich.

Warto też zauważyć, że produkcja materiałów celulozowych wymaga około 20 razy mniej energii niż jest zużywane do wyprodukowania takiej samej ilości styropianu lub wełny mineralnej. Trzeba też przypomnieć, że ani styropian, ani wełna mineralna nie ulegają naturalnym procesom rozkładu. Kiedy trafią na wysypisko śmieci, będą na nim zalegać jeszcze przez długie lata. Będą, więc obciążeniem dla środowiska. Mając tą świadomość lepiej jest zastanowić się przed postawieniem na ten rodzaj materiałów. Warto też zauważyć, że wełna mineralna może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Chodzi o to, że może ona pylić. Dotyczy to przede wszystkim montażu, kiedy pojawia się potrzeba docinania lub rozkładania wełny. Drobne cząsteczki mogą unosić się w powietrzu, przedostawać się do dróg oddechowych oraz powodować ich podrażnienia. W skrajnych przypadkach oraz przy długiej ekspozycji, może okazać się konieczne leczenie szpitalne.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Stropodach wentylowany nazywany jest też zimnym dachem. Jego ocieplenie wykonuje się inaczej niż w przypadku stropodachów niewentylowanych. W tym wypadku warstwę termoizolacyjną umieszcza się bezpośrednio nad mieszkaniami, których komfort cieplny ma zostać podniesiony. Ten rodzaj stropodachu składa się z dwóch warstw nośnych – górnej i dolnej, a pomiędzy nimi znajduje się przestrzeń wentylowana. Stąd też bierze się nazwa stropodachu wentylowanego. Metoda używana do ocieplenia stropodachu wentylowanego polega na wdmuchiwaniu materiałów termoizolacyjnych właśnie w tą pustą przestrzeń pomiędzy warstwami nośnymi. Zaletami tego rozwiązania jest szybkie pojawienie się oszczędności. Koszty ogrzewania na pewno spadną. Co ważne, atmosfera w mieszkaniu będzie zdrowsza. Nie będzie też już stanowiła dobrych warunków do rozwoju pleśni i grzybów. Komfort mieszkaniowy zdecydowanie, więc wzrośnie.