Czy pianka poliuretanowa jest paroprzepuszczalna?

Paroprzepuszczalność materiałów izolacyjnych ma znaczenie w przypadku wykonywania każdego rodzaju izolacji – od poziomych izolacji ław fundamentowych do izolacji dachów budynków. W przypadku różnych części budynku dąży się jednak do osiągnięcia różnego rodzaju efektów. W przypadku izolacji fundamentów, czy stropu piwnicy istotne jest zapewnienie jak największej nieprzepuszczalności dla wilgoci, w tym również pary wodnej. W przypadku zaś izolacji dachów i poddaszy bardzo istotne jest zachowanie odpowiedniej „oddychalności” warstwy izolacyjnej – stosuje się więc materiały paroprzepuszczalne.

Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa

Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa to jeden z coraz bardziej popularnych materiałów używanych do ocieplania poddaszy. Jego popularność wynika z właściwości materiału po utwardzeniu, które sprawiają, że świetnie nadaje się on do tego rodzaju prac. Drugim powodem popularności pianki poliuretanowej tego rodzaju w ociepleniach poddaszy jest łatwość obchodzenia się z nią. Pianka nanoszona jest natryskowo, dzięki czemu może być zastosowana na powierzchniach o dowolnym kształcie i rozmiarze, oraz na powierzchniach całkowicie nieregularnych. Dzięki temu – zwłaszcza w przypadku mocno rozbudowanych poddaszy – wykonywanie izolacji tą metodą jest o wiele łatwiejsze.

Czy pianka poliuretanowa jest paroprzepuszczalna?

Ocieplenie poddasza pianką poliuretanową otwartokomórkową

Ocieplenie poddasza, ze względy na drewnianą konstrukcję dachu wymaga zastosowania materiału przepuszczalnego dla pary wodnej. Właśnie takim materiałem jest pianka poliuretanowa otwartokomórkowa. Komórki pianki po zastygnięciu nie tworzą w dużej części zamkniętych przestrzeni, łączą się ze sobą i pozwalają na swobodny przepływ pary wodnej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia unikania zawilgotnienia elementów konstrukcyjnych składających się na dach budynku. Jednocześnie tego rodzaju pianka stanowi bardzo dobrą barierę dla przesuwających się mas powietrza, a więc stanowi dobry materiał izolacyjny.

Izolacja dachów pianką PUR otwartokomórkową wykonywana jest natryskowo, przy użyciu dwóch osobnych składników (właściwa mieszanka polimerów i katalizator reakcji), które łączone są w procesie natryskiwania pianki. Pianka po natryśnięciu znacznie zwiększa swoją objętość, szczelnie wypełniając wszelkie zakamarki izolowanych przestrzeni. Jednocześnie, po zastygnięciu pianki, komórki jej pozostają częściowo otwarte, dzięki czemu jest nie tylko materiałem o dobrych właściwościach izolacyjnych, ale również paroprzepuszczalnym.

Wykonywanie instalacji przy użyciu pianki PUR powinno być przeprowadzane przy użyciu odpowiednich środków ostrożności, zapewniających bezpieczeństwo pracującym z nią pracownikom. Do tych środków należą: maski przeciwpyłowe, osłony na oczy i odpowiednia odzież ochronna.

Czy pianka poliuretanowa jest paroprzepuszczalna?

Ocieplenie fundamentu pianką poliuretanową zamkniętokomórkową

Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa

Pianka PUR zamkniętokomórkowa składem chemicznym niewiele różni się od powyżej omówionej pianki otwartokomórkowej. Zasadnicza różnica polega na tym, że komórki, które powstają w piance w procesie jej stygnięcia pozostają zamknięte. Wpływa to znacznie na właściwości fizyczne tego rodzaju pianki. Po pierwsze, w przeciwieństwie do pianki PUR otwartokomórkowej, pianka zamkniętokomórkowa nie jest przepuszczalna dla wilgoci, w tym dla pary wodnej. Oprócz tego – również ze względu na zamknięte komórki – jest ona mniej ściśliwa i po pełnym utwardzeniu charakteryzuje się większą sztywnością.

Te właściwości pianki zamkniętokomórkowej sprawiają, że zyskuje ona coraz większą popularność jako materiał izolacyjny stosowany w fundamentach domów. Stosowana jest zarówno do wykonywania izolacji pionowych, jak i poziomych, oraz do izolacji stropów piwnic. Zastosowanie pianki pozwala na idealne i całkowicie szczelne połączenie izolacji poziomej z pionową. Izolacje natryskowe pianką PUR wykonywane są w stosunkowo krótkim czasie. Pianka jest odporna na czynniki fizyczne i chemiczne występujące w glebie, przez co stanowi trwały rodzaj izolacji. Sztywność utwardzonej pianki ułatwia również zasypywanie wykopów, co znacznie upraszcza prace związane z fundamentami budynku.Proponowane artykuły


Odwadnianie budynku – czym jest drenaż opaskowy?

Niszczenie izolacji – co wpływa na jej stan?

Izolacja balkonu – jaki materiał wybrać?