Crossin® Attic Soft

Teraz stosujemy nową piankę otwarto komórkową.

Natryskową piankę poliuretanową Crossin® Attic Soft z firmy PCC (www.pcc.eu).
Jest to firma która działa w wielu branżach w zasadzie na całym świecie, a w Polsce kupili zakłady chemiczne w Brzegu gdzie produkują bardzo wiele różnych produktów i jest jest tam robiona również nasza piana.
crossin.pcc.eu/produkt/crossin-attic-soft/

Właściwości użytkowe pianki Crossin® Attic Soft,

Wyznaczone zostały przez jednostkę notyfikowaną i zadeklarowano je w Deklaracji Właściwości Użytkowych, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1, co pozwoliło na oznakowanie wyrobu znakiem CE.
Odpowiadając na wątpliwości inwestorów, izolacja wytworzona w oparciu o system Crossin® Attic Soft jest samogasnąca czyli ma klasę reakcji na ogień „E” wg PN-EN 13501-1. Jeszcze niektórzy wykonawcy stosują pianę o klasie palności F bo jest tańsza a lepsza klasy reakcji na ogień ma bardzo istotne znaczenie.
Współczynnik przewodzenia ciepła ma wartość 0,037[W/mK].
Wśród podanych w deklaracji wartości poszczególnych parametrów na szczególną uwagę zasługuje współczynnik „Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu” który wynosi Wp≤0,85 kg/m2. Jest to jeden z najniższych wyników, polecam porównanie tego parametru z konkurencją gdzie może to być nawet kilkanaście kilogramów!