Test termowizyjny

Mostki termiczne w kamerze termowizyjnej